LOGO homerusenergiek logo z mailadres
Beste buurtgenoot,

Corona heeft ook z’n weerslag op de activiteiten van Homerus Energiek, deze staan vooralsnog op een laag pitje. De prijsuitreiking van de wedstrijd ‘Ontwerp samen je eigen (virtuele) energiecentrale’ die op 17 maart zou plaatsvinden werd afgelast en liet ons in onzekerheid achter. Maar…… deze week kregen we de uitslag alsnog digitaal te horen.

Homerus Energiek tweede geworden bij ontwerpwedstrijd voor eigen energiecentrale

Homerus Energiek is tweede geworden bij de wedstrijd ‘Ontwerp samen je eigen (virtuele) energiecentrale". Deze wedstrijd werd georganiseerd door de gemeente Apeldoorn. Met het ontwerp MOOS zijn we op 0,5 punt achterstand geëindigd achter nummer een Zon op KEN. We winnen € 2.500,- om het ontwerp verder uit te diepen of te realiseren. Daarnaast mogen de makers gratis een online …
Homerus Energiek tweede geworden bij ontwerpwedstrijd voor eigen energiecentrale

Homerusstraat doet mee aan pilot BuitenBuurt

In de Homerusstraat gaat binnenkort de pilot BuitenBuurt van start. Deze pilot is ontwikkeld door de gemeente Apeldoorn in samenwerking met het Kadaster. Het is een tool die inzicht geeft in de kwaliteit van de leefomgeving. Een dezer dagen ontvangt u een e-mail waarin wij u uitgebreid hierover informeren. Via een buurtgenoot zijn we in contact gekomen met Steffie van …
Homerus Energiek Buitenbuurt

Weetje

Inmiddels is het aantal zonnepanelen wederom toegenomen in de straat. Een huishouden heeft 16 panelen op haar dak gelegd en een bewoner heeft 4 extra panelen aangeschaft. Half mei worden nog eens 18 panelen gelegd bij een andere buurtgenoot, daarmee heeft 31,29% van de huizen in de straat zonnepanelen. Bij elkaar bezitten we 344 panelen met een geschatte opbrengst* van 103.200 kWu. * uitgaande van 300kWu per paneel, maar niet alle panelen zullen die 300kWu opbrengen.

Vragen of opmerkingen?

Zijn er vragen of suggesties? Spreek ons aan of mail ons homerusenergiek@gmail.com
Een energieke groet,
Nanne ter Hoeve, Yteke Jager, Adèle Reiss en Martijn Wolffensperger

email website 
powered bij energiecoöperatie deA | Roggestraat 44 – 2.02 West | 7311 CD Apeldoorn
facebook twitter linkedin youtube instagram 
footer_background