LOGO homerusenergiek logo z mailadres
deA-homerusstraat-hr++glas (2)

Beste buurtgenoot,

Hierbij de eerste nieuwsbrief van ons tweede jaar. We pakken de draad van voor de vakantie weer op.

Menukaart

Het eerste jaar van onze buurtgroep hebben we afgerond met de introductie van de MENUKAART Homerusenergiek. Hierin zijn energiebesparende maatregelen, specifiek toegesneden op de Homerusstraat, gepresenteerd op onze website www.homerusenergiek.nl.
Deze menukaart is het startpunt voor ons tweede seizoen. We zijn benieuwd welke stappen we als buurt gezamenlijk kunnen zetten.
De volgende onderwerpen werden in de enquête van vorig jaar maar ook tijdens contacten met straatgenoten het meest genoemd:
- aanschaf zonnepanelen
- ventilatie eventueel in samenhang met isolatie
- opvang regenwater en groene daken
- kleine of grote aanpassingen die het energieverbruik doen verminderen
- gasloos verwarmen

Deze onderwerpen zijn daarom het startpunt van het nieuwe seizoen als thema voor onze huiskamerbijeenkomsten. Wellicht bent u in andere onderwerpen uit de menukaart geïnteresseerd ook dan bent u van harte uitgenodigd dit met buurtgenoten via de werkgroep te delen.

Huiskamerbijeenkomsten

In onze werkgroepbijeenkomst van 10 september jl. hebben we opnieuw gesproken over het organiseren van huiskamerbijeenkomsten waarbij energiebesparende maatregelen centraal staan.
De bedoeling van een huiskamerbijeenkomst is dat meerdere buurtgenoten hun huiskamer openstellen voor een bijeenkomst over een onderwerp dat hen zelf ook interesseert. Wij denken aan gemiddeld 4 tot 8 bezoekers per bijeenkomst. Voor elke bijeenkomst, indien nodig, kunnen wij voor een deskundige zorgen.
Onderaan deze nieuwsbrief houden we een kleine enquête over wie belangstelling heeft; welke onderwerpen de voorkeur hebben en wie zijn huiskamer wil openstellen voor een bijeenkomst. GRAAG HOREN WIJ VAN U!

Voortgang HR++

Inmiddels hebben drie straatgenoten besloten over te gaan tot het plaatsten van HR++.
De firma Aart Bouman is begin oktober gestart met plaatsen van het glas. Een aantal andere buurtgenoten zijn ook geïnteresseerd en overwegen aan te sluiaten.
HR++glas Homerusstraat

Adèle energiecoach voor Homerusstraat

Adèle Reiss heeft de afgelopen maand de cursus Energiecoach afgerond. De cursus was voor deelnemers vanuit deA en de gemeente en werd gegeven door Hoom. Coöperatie Hoom is een landelijke coöperatie die lokale energiecoöperaties en initiatieven ondersteunt bij energiebesparing in hun regio. Adèle is beschikbaar om bij u thuis vragen, wensen en mogelijkheden rondom energie te bespreken. Interesse kun je melden via ons e-mailadres of via de website van deA.
Meer over energiecoach>

Landelijke subsidie SEEH
Sinds begin deze maand geeft de rijksoverheid weer subsidie voor energiebesparende isolatiemaatregelen. Als eigenaar én bewoner van uw woning kunt u in aanmerking komen voor de Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH). Voorwaarde is dat u 2 of meer energiebesparende isolatiemaatregelen heeft uitgevoerd en betaald.
Meer over SEEH>

Subsidie gemeente Apeldoorn

Op dit moment kan men subsidie aanvragen bij de gemeente Apeldoorn voor het afkoppelen van hemelwater en aanleg van een groene daken.
Meer over afkoppelen en groendak>
Groen dak Homerusstraat

Weetjes

- Linda en Rob van Lohuijzen, op nummer 86, hebben het dak van hun pergola een groen dak gegeven en daarnaast is hun huis voor de helft van het hemelwater afgekoppeld en lozen ze het regenwater in de tuin.
- Ook nummer 41 krijgt binnenkort een gedeeltelijk groen dak.

Vragen of opmerkingen?

Zijn er vragen of suggesties? Spreek ons aan of mail ons: homerusenergiek@gmail.com

Een energieke groet,
Nanne ter Hoeve, Yteke Jager, Adèle Reiss en Martijn Wolffensperger

Huiskamergesprekken: laat ons weten wat je interesse heeft

Wil je ons laten weten of je interesse hebt in de lvoorgestelde huiskamerbijeenkomsten en zo ja, welke?

Naam

Huisnummer

Is geïnteresseerd in het onderwerp

Ik stel mijn huiskamer wel/niet open voor ontvangst

Wij zouden het zeer op prijs stellen als u bovenstaande informatie wilt mailen naar homerusenergiek@gmail.com
email website 
powered bij energiecoöperatie deA | Ecofactorij 18 | 7325 WC Apeldoorn
facebook twitter linkedin youtube instagram 
footer_background