LOGO homerusenergiek logo z mailadres
Homerusenergiek novmeberm 2019

Beste buurtgenoot,

We zijn dit seizoen weer energiek gestart met verschillende activiteiten. Hierbij willen wij u graag op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen rondom Homerus Energiek.
We hebben 2 huiskamerbijeenkomsten gepland, we nemen deel aan de Apeldoornse wedstrijd:
“Ontwerp samen je eigen (virtuele) energiecentrale” en voor het nieuwe kalenderjaar willen we iets organiseren rondom de Warmetruiendag.

Huiskamerbijeenkomsten


Zoals in de vorige nieuwsbrief aangekondigd starten we met enkele huiskamerbijeenkomsten. Deze zijn bedoeld om elkaar te inspireren, informeren, eventueel de handen in een te slaan en te worden geïnformeerd door een (ervarings)deskundige.
Uit reacties op onze vorige nieuwsbrief bleken de onderwerpen Zonnepanelen en Opvang/afkoppeling hemelwater de meest voorkeur te hebben. Daarom organiseren we dit jaar twee huiskamerbijeenkomsten hierover.


3 december bijeenkomst Zonnepanelen

deA | Duurzame Wijk| Homerus Energiek
Op dinsdag 3 december van 19.30 tot 21.30 uur is een huiskamerbijeenkomst gepland over zonnepanelen bij Nanne ter Hoeve, huisnummer 38. Twijfelt u nog over aanschaf wel dan niet? Of heeft u vragen over de ligging van uw huis, het rendement, de opbrengst en/of hoe een en ander werkt? Wij hebben een onafhankelijk specialist, Gerard Kolkman, bereid gevonden om ons …

10 december regenpijp afkoppelen

10 december regenpijp afkoppelen
Op dinsdag 10 december van 19.30 tot 21.30 uur is een huiskamerbijeenkomst gepland over opvang en afkoppeling van hemelwater, bij Pauline Drost, huisnummer 35. Bent u benieuwd naar het effect van opvang of afkoppeling regenwater? Of wilt u weten wat de consequenties zijn? En wist u dat u hiervoor subsidie, onder voorwaarden, kan krijgen? Wij hebben Bertus Pols, beheerder van …

Ontwerp samen onze eigen energiecentrale

Misschien is het u ook ter ore gekomen of heeft u het gelezen? De gemeente Apeldoorn heeft een wedstrijd uitgeschreven ‘Ontwerp samen je eigen (virtuele) energiecentrale’, bedoeld om gemeenschappen (bv school/straat/vereniging bestaande uit ten minste twee personen) uit te dagen mee te denken over mogelijkheden om duurzame energieprojecten echt in praktijk te brengen. Dat sluit mooi aan waar we als …

Weetje

Het aantal zonnepanelen in onze straat is weer gestegen. De teller stond op 25,3% van de woningen die zonnepanelen hadden, dat is nu gestegen naar 27%!

Vragen of opmerkingen?

Zijn er vragen of suggesties? Spreek ons aan of mail ons: homerusenergiek@gmail.com

Een energieke groet,
Nanne ter Hoeve, Yteke Jager, Adèle Reiss en Martijn Wolffensperger

email website 
powered bij energiecoöperatie deA | Ecofactorij 18 | 7325 WC Apeldoorn
facebook twitter linkedin youtube instagram 
footer_background