Duurzame, schone energie in de Homerusstraat

Overal in Nederland worden stappen gezet om over te schakelen op duurzame, schone energie. Op termijn wordt aardgas voor woningen afgeschaft. Wat betekent dat voor je huis in de Homerusstraat en voor het onderhoud in de komende jaren? Yteke Jager, Adèle Reiss, Nanne ter Hoeve, Martijn Wolffensperger en Bart Bokhorst (nog niet op de foto) vormen een werkgroep om het samen met hun buurt uit te zoeken. Afhankelijk van het project waar we mee bezig zijn, ondersteunen verschillende buurtgenoten onze werkgroep.

Wat doen wij en hoe kun je meedoen?

Onze start was september 2018. Begin 2021 zijn we 2 enquêtes verder, er zijn 9 nieuwsbrieven uitgegeven, we hebben meegedaan aan een energiewedstrijd waar we met onze virtuele ener-giecentrale als tweede zijn geëindigd en in onze straat is het project buitenbuurt is gerealiseerd.

Hoe verder?

Samen met de buurt willen we komen tot een op den duur aardgas-vrije straat. Zijn we in staat een eigen energiecentrale te realiseren? Kunnen we opgewekte zonne- energie opslaan om het later in te kunnen zetten? Vragen waarop we de komende tijd een antwoord zoeken!

Kom je uit de buurt?

Onze werkgroep bekijkt hoe we als buurt stappen kunnen zetten om over te schakelen op duurzame, schone energie . Woon je ook in de Homerusstraat? Spreekt jou dit aan en wil je meedenken en meedoen? Neem dan gerust contact met ons op.

Werkgroep | Homerus Energiek

Werkgroep | Homerus Energiek

Homerus Energiek krijgt voor dit plan ondersteuning van energiecoöperatie deA en een financiële bedrage uit de subsidieregeling Energiek Activiteiten van de Gemeente Apeldoorn.