Hoe hoog is de contributie?

De contributie is €25 per jaar. De contributie vormt één van de structurele inkomstenbronnen voor het uitvoeren van activiteiten binnen de coöperatie (zoals de algemene vergadering, themabijeenkomsten, et cetera.). De contributie is voor ieder lid van deA hetzelfde en wordt jaarlijks betaald via automatische incasso.

Posted in: Leden