Jacobus Fruytier scholengemeenschap

Zon Op School

Scholengemeenschap Jacobus Fruytier doet mee met Zon op School en heeft nu 504 zonnepanelen. De verkoop startte officieel op 14 oktober 2016 en ruim drie weken later zijn alle 599 zoncertificaten verkocht. Hierbij heel veel dank aan alle mensen die ingeschreven hebben voor één of meer zoncertificaten en daarmee dit project mogelijk maken!

Goed met schepping omgaan

De leerlingen verkochten 599 Zoncertificaten om 504 zonnepanelen op het dak te leggen op hun gebouw aan de Anklaarseweg. De school vindt het belangrijk om “goed met de schepping om te gaan en jongeren daar al vroeg bij te betrekken.” Duurzame, niet vervuilende energie opwekken is daar een onderdeel van. Om het project te laten slagen, werd financiële hulp gevraagd van zowel de ouders van de leerlingen als bewoners van Kerschoten. Maar iedereen kon aan de actie meedoen.

Waarom duurzaam?

Energie die is opgewekt uit kolen of gas, is vervuilend. Die belast ons milieu en klimaat. Ook raken voorraden op. Daarom is het belangrijk dat we minder energie gebruiken en omschakelen naar hernieuwbare energie: energie van bronnen die niet opraken zoals zon, wind, water. Ook in onze eigen omgeving. Het is belangrijk jongeren hier vertrouwd mee te maken, want het gaat om hun dagelijks leven en hun toekomst.

Zeventiende school

Eerder werkte de school al aan de verduurzaming van het gebouw door een speciaal isolerend dak en een eerste dak met zonnepanelen. Aangezien er dakruimte was voor meer panelen, ging de school nu aan de slag met Zon op School. De Jacobus Fruytier scholengemeenschap is de eerste middelbare school die met Zon op School meedoet. Zestien basisscholen in de gemeente Apeldoorn gingen hen voor in de afgelopen twee jaar. 

Aanvullende Informatie

Jacobus Fruytier Scholengemeenschap
Anklaarseweg 71
7316 MB | Apeldoorn

Aantal zonnepanelen | 504
WP per paneel | 260
WP Totaal | 131.000
Opbrengst verwachting (kWh/jaar) | 113.000
Aantal Zoncertificaten | 599
Deelnemers | 94
Uitkering Zoncertificaten 01/01/2023
Inwerking-stelling | 01/05/2017
Eigendom | Jacobus Fruytier

Opbrengst