LOGO homerusenergiek logo z mailadres
Impressie daken Homerusstraat

Beste buurtgenoot,

In de afgelopen maand hebben we niet stilgezeten en we willen u graag op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen rondom Homerus Energiek.

Website

Op onze website www.homerusenergiek.nl is te zien wat er in het afgelopen halfjaar aan kennis is verzameld met als doel elkaar bevragen en helpen als het gaat om energiezuinig leven in onze wijk.

Menukaart

Omdat onze huizen ongeveer eenzelfde isolatie/energieniveau hebben werken we aan een menukaart voor onze buurt met hulp van Sylvia Lisapaly (www.sylryk.nl). Deze menukaart helpt ons om voor onze situatie bruikbare stappen te zetten op het gebied van energiebesparing.
We hebben hiervoor diverse gegevens aangeleverd, waaronder het energieverbruik over de laatste 3 jaar van 9 straatgenoten. Ook hebben we geïnventariseerd hoeveel woningen in onze straat zonnepanelen op het dak hebben liggen. We komen uit op 22,4%.* Heeft u nog geen panelen, maar overweegt u dat, maatwerk is wel van belang. Niet voor iedere woning zijn panelen geschikt. Zodra de menukaart gereed is ontvangt u deze digitaal van ons.

Werkgroep: regenwater en HR++-glas

Wij hebben onder andere gesproken over ventilatie en opvang van regenwater. Zo is het b.v. in België heel gebruikelijk om de water voor de wasmachine en het toilet te halen uit het opgevangen regenwater. Twee onderwerpen die ook in onze enquête naar voren kwamen en waar we mee verder gaan.
Inmiddels hebben bewoners, die zich op de buurtinformatieavond hebben gemeld, een werkgroep gevormd om zich verder te oriënteren op HR++-glas en zij werken dit onderwerp verder uit.

Nieuwe aanwas

Na Nanne ter Hoeve is ook Martijn Wolffensperger (nr.32) aangeschoven bij onze werkgroep en denken en doen mee. Verder hebben nieuwe bewoners aangegeven geïnteresseerd te zijn in ons initiatief Homerus Energiek en daarmee is het percentage geïnteresseerden gestegen naar 71,5% van de bewoners van de Homerusstraat.

deA

Hierbij willen we er graag op wijzen dat onze website ingebed is in die van deA, duurzame energiecoöperatie Apeldoorn, en dat hierop vele interessante items zijn te vinden.

Vragen of opmerkingen?

Zijn er vragen op opmerkingen? Spreek ons aan of mail ons: homerusenergiek@gmail.com

Hartelijke groet van
Adèle Reiss en Yteke Jager

Weetje

Hoeveel CO2 stoot jouw huishouden uit? Hier een aardig testje van Milieu Centraal die je directe én indirecte verbruik meeneemt.

email website
powered bij energiecoöperatie deA | Ecofactorij 18 | 7325 WC Apeldoorn
facebook twitter linkedin youtube instagram
footer_background